Osobné ohodnotenie

Osobné ohodnotenie využíva princíp zásluhovosti a je doplnkom k mesačnej časovej mzde, pričom sa prepočítava na základe počtu odpracovaných dní. Určuje sa percentuálne k mesačnej mzde. V prípade, že sa zmení mesačná mzda, zmení sa aj osobné ohodnotenie. V prípade, že zamestnanec neplní podmienky, môže byť toto osobné ohodnotenie krátené, prípadne úplne odobraté. Vo výške sumy osobného ohodnotenia môže byť zohľadnená dĺžka praxe, odbornosť, zložitosť práce a podobne. Odmeňuje sa neperiodicky, prípadne periodicky, % zo základného platu.

 

Hľadať na stránke

Kurzová kalkulačka

Prepočítať: 

Do: